Caravans.net - Alles over caravans: nieuws, informatie, accessoires, techniek & onderhoud - Tweedehands & nieuwe caravans

Nieuwsrubrieken

 

Toebehoren

Caravannen

Techniek/accessoires

Caravancontrole

Controlepunten

Algemene eisen aan de auto-caravancombinatie

Kentekenbewijs
Controle op aanwezigheid van kentekenbewijs aanhanger indien zwaarder dan 750 kg (leeggewicht + laadvermogen).
Zie ook: vereiste papieren - kentekenbewijs
Mankement/maatregel
Bestuurder niet in het bezig van kentekenbewijs:
- PV
 
Rijbewijs B + E
Rijbewijs B + E is vereist indien:
- ledige massa + laadvermogen meer bedraagt dan de ledige massa trekkende personenauto;
- toegestane maximum massa (ledige massa + laadvermogen) van de combinatie (aanhangwagen + trekkend voertuig) meerbedraagt dan 3500 kg.

Zie ook: vereiste papieren - rijbewijs
 
Mankement/maatregel
Bestuurder niet in het bezig van rij bewijs-E:
- PV en niet verder rijden (met aanhangwagen)
 

Constructie, massa en bevestiging

Chassis
Controle op doorroesten, scheuren en doorbuigen. Let vooral op de bevestiging van de dissel, de as en de laspunten en plaatsen waar extra gaten zijn geboord. Zitten alle boutverbindingen vast?
 
Mankement/maatregel
Losse asbevestiging c.q. gescheurd; echte scheuren in chassis en bovenbouw los:
- PV en afkoppelen
 
Gewicht
Wegen van de totale aslast. Overgewicht aanhangwagen bepalen aan de hand van de maximum aslast.
 
Mankement/maatregel
Overgewicht > 10% max. aslast:
- PV en afladen (terugbrengen naar < dan 10%, indien mogelijk overladen in trekauto)
 
Assen en vering
Controle op versleten veerrubbers, doorhangen of gebroken blad-
veren.
 
Mankement/maatregel
Als defect leidt tot aanlopen in de wielkast of als er totaal geen vering is:
- PV en stilzetten.

Staaltorsie ernstig lagerdefect van de as of losse borgbout:
- PV en stilzetten.
 
Wiellagers
Controle op defecten (warm, 'rommelend' geluid) en afstelling (te zwaar draaien c.q. overmatige speling).
 
Mankement/maatregel
Extreme speling:
- Waarschuwen en laten afstellen.

Goed hoorbare of voelbare lagerschade:
- PV en stilzetten.
 
Wielen
Controleren op geschiktheid, deuken en deugdelijke bevestiging.
 
Mankement/maatregel
Ondeugdelijke bevestiging in de vorm van niet passen of ontbreken van wielbouten/ -moeren:
- PV en stilzetten.

Ernstig vervormde velg, breuken en scheuren:
- PV en stilzetten.
 
Banden
Controleren op profieldiepte, bandenspanning, verdroging, separaties en load-index.
 
Mankement/maatregel
Profiel < 1,6 mm:
- PV en stilzetten.

Separatie (echte bulten):
- PV en stilzetten.

Ernstige droogtescheuren (controleren door de band leeg te laten lopen; bij plooien van de band is karkas zichtbaar!):
- PV en stilzetten.

Load-index wijkt meer dan 10% af van de toegestane aslast:
- PV en stilzetten.

Te lage bandenspanning:
- Waarschuwen en op spanning (laten) brengen.
 

Remmen, oplooprem en koppeling

Remmen

Vereist voor alle middenas-aanhangwagens indien de toegestane maximum massa > 750 kg of a indien de massa meer bedraagt dan 750 kg, of b de helft van de ledige massa van de personenauto + 50 kg, of c de helft van de massa in bedrijfsklare toestand, auto na 31-12-94 in gebruik genomen.

Controleren werking oplooprem (denk ook aan de ingebouwde schokdemper) en vastzetinrichting.

 

Mankement/maatregel
Geen reminrichting aanwezig:
- PV en stilzetten.

Remmen werken niet:
- PV en stilzetten.

Geheel niet werkende schokdemper in oplooprem:
- PV en stilzetten.

Oplooprem werkt helemaal niet:
- PV en stilzetten.
 
Koppelingsdruk
Indien duidelijk waarneembaar te hoog, de koppelingsdruk meten. Zowel de kogel als de koppeling hebben een maximaal toelaatbare overschrijding van 25 kg.
 
Mankement/maatregel
Overschrijding > 25 kg: - PV en terugbrengen naar < + 25 kg
 
Triangel/Trekstang
Controle op technische staat
 
Mankement/maatregel
Indien zeer krom (slechte sporing aanhangwagen) of zichtbare scheuren:
- PV en afkoppelen
 
Neuswiel
Bevestiging neuswiel/glijbeugel controleren.
 
Mankement/maatregel
Indien bevestiging los:
- Waarschuwen en laten repareren.
 
Hulpkoppeling
Vereist voor middenas-aanhangwagens met een maximum toegestane massa van ten hoogste 1500 kg, die niet zijn voorzien van een losbreekreminrichting. Moet aan een vast deel van de auto of met een speciaal hulpstuk aan de trekhaak bevestigd zijn.
Controle op deugdelijkheid en bevestiging. Dus niet over de kogelkop, maar aan een speciale beugel. Let ook op de juiste lengte van de kabel of ketting.
 
Mankement/maatregel
Hulpkoppeling niet aanwezig:
- PV en afkoppelen

Niet (juist) bevestigd (wel beugel):
- PV en juist bevestigen

Niet juist bevestigd en geen beugel:
- PV beugel monteren en juist bevestigen
 
Losbreekreminrichting

Vereist voor aanhangwagens en middenas-aanhangwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 1500 kg. Middenas-aanhangwagens < dan 1500 kg mogen losbreekreminrichting hebben. Deze bestaat onder andere uit een speciale breekkabel met breekvoorziening en moet aan de auto of in een speciale beugel aan de trekhaak bevestigd zijn.Controle op de juiste bevestiging (let ook op de lengte van de kabel). Controle op de werkingen. (Werkt de vastzetpal parkeer-rem goed?). Hulpkoppeling/losbreekreminrichting samen niet toegestaan! Losmaken.
 

Mankement/maatregel
Losbreekreminrichting niet aanwezig:
- PV en afkoppelen

Niet juist bevestigd (wel beugel):
- PV en juist bevestigen

Niet juist bevestigd en geen beugel:
- PV beugel monteren en juist bevestigen

Niet deugdelijk:
- PV en stilzetten/reparatie

Niet goed functionerende terug-rijautomaat:
- PV
 

Verlichting

(Zij)Richtingaanwijzers
Indien een aanhangwagen wordt voortbewogen, dient het trekkende voertuig te zijn voorzien van zijrichtingaanwijzers (met uitzondering van richtingaanwijzers die voorzien zijn van de code 5 boven het E-keurmerk, deze voldoen als zijrichtingaanwijzers). Controle op goede werking.
 
Mankement/maatregel
Bij defect:
- Waarschuwen en laten repareren

Niet aanwezig:
- PV
 
Remlichten
Controle op goede werking.
 
Mankement/maatregel
Bij defect:
- Waarschuwen en laten repareren

Indien niet te verhelpen:
- PV

Bij 2 defecte remlichten en rem-lichten van trekkend voertuig niet zichtbaar:
- Voertuig stilzetten.
 
Achter-, kentekenplaat- en markeringslichten
Controle op goede werking.
 
Mankement/maatregel
Bij defect overdag:
- Waarschuwing

Bij defect 's nachts:
- Waarschuwen en laten repareren

Indien niet te repareren:
- Bij verkeersgevaar stilzetten (bijv. beide achterlichten defect)
 
Retroreflectoren
Controle op aanwezigheid.
 
Mankement/maatregel
Indien niet aanwezig:
- PV
 
Verlichting auto - caravan
Bij niet goed werkende verlichting controleren of de aansluiting stopcontact - stekker overeenkomt.
 
Mankement/maatregel
Indien onjuist:
- PV en laten repareren.
 

Overige

Spiegels
Spiegels controleren.
 
Mankement/maatregel
Indien niet goed afgesteld:
- Waarschuwen en laten afstellen.

Indien niet aanwezig (links en/of rechts) en de maat buitenkant:
- buitenkant autospiegels.

< breedte caravan:
- PV en afkoppelen/stilzetten.
 
Nationaliteitsteken (NL-sticker)
In Nederland niet verplicht.
 
Mankement/maatregel
Indien niet aanwezig:
- Bestuurder attenderen om problemen bij grensovergangen te voorkomen.
 

Bronnen: 3VO, PIVM, OM en RDW.

|