Caravans.net - Alles over caravans: nieuws, informatie, accessoires, techniek & onderhoud - Tweedehands & nieuwe caravans

Nieuwsrubrieken

 

Toebehoren

Caravannen

Techniek/accessoires

Montage van een Fuse Control

De werking van de Fuse Control

Bij een te grote stroomafname in de caravan kan de aansluiting op de camping worden overbelast waardoor de stroom naar de caravan (en eventueel die van anderen welke op dezelfde stroompaal zijn aangesloten) wordt afgesloten. Een dergelijke situatie geeft niet alleen jezelf en de campingbaas overlast maar ook andere kampeerders kunnen hier hinder van ondervinden. De Fuse Control biedt hier de oplossing, want dit apparaat schakelt de stroomtoevoer uit in het geval van een te hoog verbruik. Door de Fuse Control vooraf in te stellen op het toegestane/beschikbare amperage op de camping(meestal 4 of 8 ampere, in het buitenland soms ook wel 10 ampere) wordt dus voorkomen dat de zekering op de camping eruit springt.De bediening is erg eenvoudig. Nadat bij aankomst op de camping de caravan op 230V is aangesloten, stel je de Fuse Control in door middel van de + en - toetsen op het toegestane amperage (A) van de camping. In stappen van 0,5 en 1 Ampere kun je het apparaat nauwkeurig instellen. Zodra het juiste amperage m.b.v. de druktoetsen is ingevoerd en bevestigd, geeft de display het verbuik aan van de 230V apparaten die in gebruik worden genomen. Je kunt zo dus precies zien hoeveel stroom(ampere) een bepaald apparaat gebruikt.Bij een te hoog verbruik zal de Fuse Control de stroomtoevoer in de caravan afsluiten. Het display geeft dan FF aan. In dit geval dient het laatst in gebruik genomen 230V apparaat te worden uitgeschakeld. Via het indrukken van de + en - toetsen wordt de Fuse Controle nu gereset en zal de stroomtoevoer worden hersteld, waarbij je weer de beschikking hebt over het amperage wat ingesteld was voor de overbelasting.Bij een stroomonderbreking -hieronder verstaan we het wegvallen van de stroom die van de stroompaal op de camping komt- gaat alles uit. Wanneer de stroom opnieuw is ingeschakeld levert de Fuse Control 2 Ampere, hetgeen voldoende is om de koelkast te laten werken.Aan de hand van het toegestane ampèrage op de camping kun je met de volgende formule berekenen wat er aan vermogen (in Watt) beschikbaar is voor 230V-apparaten.


 

  • Volt (230) x Ampere = Maximaal vermogen in WattBij 4 Ampere betekent dit dus dat er 4 x 230V = 920 Watt beschikbaar is. Als de koelkast al op 230V werkt (het verbruik van een 88 liter model bedraagt ±130 Watt) kunnen zware verbruikers zoals een koffiezetapparaat (±600-700 Watt) nog wel worden gebruikt, maar dan moeten andere apparaten die op dat moment op 230V werken (boiler etc.) worden uitgeschakeld.

De leveringsomvang

De Fuse Control wordt in een kartonnen doosje geleverd, met op deze verpakking de belangrijkste kenmerken van het product. In de verpakking bevindt zich een Nederlandstalige handleiding met hierin instructies voor de montage en het gebruik.

De installatie

De Fuse Control wordt zo dicht mogelijk geplaatst bij het punt waar de 230V netspanning de caravan binnenkomt. Normaal zal dit tussen de invoerdoos in de caravanwand en de zekeringkast zijn. In het geval er ook een aardlekschakelaar aanwezig is wordt de Fuse Control tussen de aardlekschakelaar en de zekeringkast gemonteerd:


 

  • Stroomaansluiting camping 
  • Aardlekschakelaar 
  • Fuse Control 
  • Zekeringautomaat 
  • 230V circuit in de caravanIn de kluscaravan is een aardlekschakelaar gemonteerd welke samen met de zekeringautomaat in een modulekastje is geplaatst. We sluiten de Fuse Control dan ook volgens het bovenstaande schema aan.

 

 Let op: schakel altijd eerste de stroom uit voordat je met electriciteit gaat werken!

 

Klik op de foto's voor een vergroting/diashow

 


 
De Fuse Control bestaat uit een soort lasdoos waarbij aan de binnenzijde (aan de onderkant van het deksel) een printplaat met electronica is bevestigd. Aan de onderzijde zijn twee openingen om de in- en uitgaande bedrading door te voeren.

 
Als bedrading gebruiken we goedgekeurde stroomdraad met een doorsnede van 2.5mm². De uiteinden worden voorzien van eindaderhulzen zodat de kern van de draad op een degelijke manier kan worden vastgezet.

 
Aan de binnenzijde van het deksel van de Fuse Control zitten op de printplaat twee kunststof blokjes (IN en UIT). Hierop wordt de bedrading aangesloten. Bij de aansluitpunten van de blokjes is duidelijk aangegeven welke draad hierop moet worden aangesloten (aarde, fase en nul, kijk voor een uitleg van deze begrippen hier).

 
We plaatsen de Fuse Control direct boven het modulekastje waarin zich de zekeringautomaat en de aardlekschakelaar bevinden. Op deze plek is de Fuse Control goed bereikbaar en ook de stroomdraden kunnen zo kort worden gehouden. De witte buitenmantel van de 3-aderige stroomkabel wordt eraf gehaald zodat het aansluiten (met losse draden) in de beperkte ruimte van het modulekastje wat gemakkelijker wordt. Vanaf de aardlekschakelaar loopt de fase- en nuldraad naar de IN-aansluiting in de Fuse Control. Vanaf de centrale massa-aansluiting (aardestrip) van het modulekastje wordt een massadraad op de IN-aansluiting aangesloten.
 
Vanaf de UIT-aansluiting in de Fuse Control wordt een fase- en nuldraad aangesloten op de zekeringautomaat. De massa-aansluiting in de Fuse Control wordt op de centrale massa-aansluiting in de modulekast aangesloten. Bij alle verbindingen wordt gebruik gemaakt van adereindhulzen voor een stevige grip in de schroefcontacten. Nadat alle verbindingen zijn nagelopen wordt de stroom weer ingeschakeld en de werking van de Fuse Control gecontroleerd.
 

Uitleg begrippen aarde, fase en nul

  • De beschermleiding in het electrisch circuit is altijd geel/groen van kleur en zorgt voor de aarding, de zogenaamde aardedraad. Deze aarde is erg belangrijk voor de veiligheid.

  • De 'nul'draad is, overeenkomstig de CEE-norm, altijd blauw van kleur. Een aansluitpunt voor de 'nul'draad wordt aangegeven met de hoofdletter N (soms staat er niets bij).

  • De 'fase'draad is de draad waarop de spanning staat. Deze draad is uitgevoerd in een zwarte of bruine kleur en dient op een aansluitpunt met L of R1 worden aangesloten.

Over De Fuse Control

De Fuse Control weegt 350 gram en heeft geen 12 Volt nodig. De benodigde netspanning ligt tussen 180V - 260V AC. Het bewakingsgebied verloopt in stappen van 0,5A (van 1A-9,5A) en in stappen van 1A (10A-16A). De consumenten adviesprijs bedraagt EUR 126,65 (prijspeil mei 2003).

 

|